Dostępność

Dostęp do funkcjonalności systemu V-Desk workflow możliwy jest przez czołowe przeglądarki internetowe, a jego mobilny charakter umożliwia przeglądanie i zarządzanie dokumentami z poziomu smartfonów i tabletów.

Mozilla
Firefox
Google
Chrome
Internet
Explorer
Opera
Software
Apple
Safari
Android
Windows Phone
iOS
Klienci Primesoft Polska