Funkcjonalności workflow

Wiele elementów tworzy innowacyjny system elektronicznego obiegu dokumentów, wspomagający Twoją firmę we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem procesami biznesowymi i elektroniczną archiwizacją.
V-Desk
System V-Desk pozwala na kompleksowe zarządzanie procesami biznesowymi oraz przetwarzanymi dokumentami. V-Desk umożliwia procesowanie dokumentów bez ich papierowych wersji. Funkcjonalność rozwiązania to zasługa trzech uzupełniających się i zintegrowanych modułów, tj. elektronicznego archiwum, zarządzania procesami oraz elektronicznego obiegu dokumentów. Ich zastosowanie wyraźnie usprawnia działalność firmy i gwarantuje łatwe i przejrzyste zarządzanie dokumentami. V-Desk jest systemem skalowalnym i otwartym. Umożliwia wdrożenie nieograniczonej liczby obiegów oraz typów dokumentów przy praktycznie nieograniczonym wolumenie dokumentów i kont użytkowników. Jego elastyczność pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb klientów. Praca z systemem jest łatwa i intuicyjna dla użytkowników. Menadżerowie mogą samodzielnie zarządzać systemem, w tym modyfikować istniejące procesy oraz definiować nowe.

Funkcjonalności workflow
System V-Desk posiada wbudowany silnik workflow nadzorujący przepływ pracy w oparciu o zdefiniowane reguły. Dzięki temu możliwe jest precyzyjn określenie ścieżki obiegu każdego typu dokumentu oraz uzależnienie jej od dynamicznych warunków. System oferuje również możliwość pracy grupowej na dowolnym etapie procesu.

Uniwersalność systemu V-Desk
W przypadku większości implementacji platforma V-Desk wdrażana jest w obszarze zarządzania procesami, archiwizacji i obiegu dokumentów. Z czasem będąc integratorem dla innych systemów staje się bazą wiedzy korporacyjnej, z której zaczyna korzystać większość lub wszyscy pracownicy firmy.

Klienci Primesoft Polska