Kolejna aktualizacja systemu V-Desk u klienta firmy Primesoft Polska.

Zmieniające się otoczenie rynkowe oraz rozwój technologii wymusza na organizacjach konieczność dostosowania się do nowych warunków, głównie poprzez reorganizację procesów biznesowych. Primesoft Polska mając na względzie zachodzące zmiany zapewnia ciągłe wsparcie i rozwój systemu V-Desk, który dostosowywany jest do charakteru i potrzeb przedsiębiorstwa.
Firma Bombardier posiada swoje oddziały na całym świecie. Wprowadzenie platformy V-Desk pozwoliło na ujednolicenie procesu zakupowego, obsługi faktur kosztowych oraz zintegrowanie z systemem księgowym Baan, również w oddziale rumuńskim. 
W bieżącym roku firma Bombardier podjęła decyzję o aktualizacji systemu. W ramach uaktualnionej wersji systemu V-Desk Bombardier wykorzystuje narzędzie V-Desk Sign w zastosowaniach do elektronicznego podpisu generowanych w systemie dokumentów. Rozwiązanie to pozwala na pełną digitalizację dokumentów i całkowitą eliminację tradycyjnej, papierowej wersji.
Jedną z funkcjonalności wprowadzonych w Bombardierze celem ułatwienia klientowi obsługi platformy od strony administracyjnej jest możliwość samodzielnej konfiguracji pól dokumentów oraz wyznaczania osób odpowiedzialnych za akceptację działań.

Klienci Primesoft Polska