Współpraca z poznańską uczelnią UAM

W ramach współpracy z poznańska uczelnią Uniwersytet im. Adama Mickiewicza gościliśmy na wydziale Historii w Zakładzie Archiwistyki. W ramach wykładów otwartych zaprezentowaliśmy na przykładzie naszego rozwiązania praktyczne zastosowanie narzędzi elektronicznego obiegu dokumentów oraz archiwizowania.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Instytutu Historii za zaproszenie, a słuchaczom za miłe przyjęcie.

Podziękowanie od Kierownika Zakładu Archiwistyki IH UAM

Klienci Primesoft Polska